• HANDS en verantwoord spelen

  Spelen wordt een probleem wanneer het een negatieve invloed heeft op relaties met familie of vrienden. Als je opleiding of je werk niet meer naar behoren verricht kan worden, wanneer je gezondheid gevaar loopt of wanneer er zich financiële problemen voord
 • HANDS en counseling

  Counseling is kortdurende en ondersteunende gespreksvoering, waarbij de focus ligt op verheldering en bewustwording van psychosociale vragen.
 • HANDS en E-health

  E-health is een (digitale) preventie maatregel. Medewerkers hebben de mogelijkheid om in een digitale omgeving testen te maken en afhankelijk van de hulpvraag kan er een specifiek e-help programma ingezet worden.
 • HANDS 24x7

  Human Assistance Network for Daily Support

  Telefonische counseling- en adviesdienst, 7 dagen per week 24 uur per dag
 • HANDS en verzuim

  De signalen van (langdurig) verzuim zijn voor een ‘buitenstaander’ niet eenvoudig op te merken, het is wel zo dat de persoon zelf een aantal negatieve veranderingen in gedrag en gevoelens waarneemt / ervaart.