top of page

Laat problemen je praktijk niet raken

De beroepsgroep ‘dierenartsen’ is behoorlijk vatbaar voor uitval. Dat heeft volgens Ynze Remmers van counselingbureau HANDS veel te maken met twee zaken: de organisatievorm van praktijken én de diepgaande specialisaties die artsen hebben.


Als je de enige bent met een bepaalde specialisatie is het gevaar aanwezig dat je weinig overleg pleegt met je maten. Gevolg: je praat ook steeds minder met elkaar over de onderneming terwijl je die wel samen moet runnen. Dit kan een

voedingsbodem zijn voor een gevoel van onbehagen, voor verslechterde verhoudingen en –uiteindelijk– tot arbeidsongeschiktheid.”


VOORBEELD

Dat verslechterde verhoudingen een kwaadaardige bron van stress zijn, laat een recent voorbeeld uit de praktijk zien. “Onlangs belde een dierenarts ons op. Het ergerde hem mateloos dat zijn maat de kantjes ervan af liep. Het zat hem hoog en hij wist niet hoe het in de toekomst verder moest.” HANDS besloot een mediator in te schakelen. “Die is, als onafhankelijke derde, bij een gesprek tussen de maten gaan zitten. Wat bleek: één maat was op eigen houtje heel veel werk aan het verzetten, zonder dat zijn collega –die ons had gebeld– dat zag. Die eigengereidheid werd ingegeven door een andere visie op het ondernemerschap en het gebrek aan communicatie tussen de twee. Onze mediator heeft ze een spiegel voorgehouden en ze laten zien hoe ze van hun hart geen moordkuil hoeven maken.” Deze sessie brak de communicatie in de maatschap weer open. Met een actielijstje met aandachtspunten voor de toekomst is het gevoel van onbehagen weg. Nu bestieren ze samen weer met plezier hun praktijk.”


BALANS

Onderlinge verhoudingen die ‘rafelen’, zijn niet de enige reden van dreigende uitval onder dierenartsen. “Ook het kwijtraken van de balans tussen werk en privéleven is een kritische factor van deze beroepsgroep. En dan heb je natuurlijk nog de categorie ‘privéproblemen’ die van negatieve invloed zijn op het dagelijkse werk of fysieke klachten die een voorbode kunnen zijn van arbeidsongeschiktheid.” Ynzes devies: “Of het nu om zakelijke of privéproblemen gaat, trek op tijd aan de bel. Dan blijven langdurige consequenties voor bedrijf en ondernemer uit.” Ondernemers die verzekerd zijn bij Interpolis via het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen’ kunnen voor een luisterend oor, advies en counseling terecht bij HANDS, 24 uur per dag, 7 dagen per week. “Als je ons belt, spreek je meteen een expert. We hebben hier maatschappelijk werkers, psychotherapeuten en juristen aan de telefoon zitten. Zij doen de intake en aan de hand van dat gesprek bepalen we het vervolgtraject.” Dankzij een landelijk

netwerk van onafhankelijke counselors en adviseurs op het gebied van (psychosociale) gezondheid, loopbaan, juridische en financiële zaken kunnen dierenartsen meteen worden geholpen.


Meer weten? Bel HANDS:

Telefoon: 020 689 82 47

E-mail: info@hands24x7.nl

www.hands24x7.nl

bottom of page
Klik hier om je cookie akkoord in te trekken