top of page

Preventie Arbeidsongeschiktheid

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt bij Achmea, Interpolis, Avéro of Centraal Beheer, óf jouw werkgever heeft een Verzuimverzekering bij één van deze verzekeraars, dan kunnen jij en je gezinsleden gebruik maken van onze counseling- en adviesdiensten.

Je kunt HANDS bellen voor hulp en advies bij allerlei problemen die invloed hebben op jouw functioneren thuis en op je werk. Wij hebben dag en nacht counselors beschikbaar.

Elk gesprek met onze counselors is geheel vertrouwelijk. Werkgevers en verzekeraars worden er in principe niet bij betrokken. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch wenselijk blijken, dan gebeurt dat pas na jouw toestemming.

Meer informatie vind je via de diensten die hier onder staan aangegeven.

24/7 Counseling

Onze algemene 24-uurs counselingdienst, voor elke vraag die jou en/of je gezin bezighoudt. 

Ondernemersvragen

Onafhankelijk advies en antwoorden op vragen over zowel de zakelijke als persoonlijke kanten van ondernemerschap.

Doorverwijzingen zijn mogelijk, maar worden niet vergoed.

MIO: Monitor Inzetbaarheid Ondernemers

Aan de slag met de testresultaten van de Monitor Inzetbaarheid Ondernemers.

Lees meer:

bottom of page
Klik hier om je cookie akkoord in te trekken